Palma
Hoy
23 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 20ºC
Mañana
24 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 19ºC
Miércoles
25 de mayo
lluvia de gran intensidad
 • Max: 19ºC
 • Min: 16ºC
Jueves
26 de mayo
lluvia moderada
 • Max: 20ºC
 • Min: 15ºC
Viernes
27 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 24ºC
 • Min: 17ºC
Manacor
Hoy
23 de mayo
muy nuboso

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
24 de mayo
nubes
 • Max: 23ºC
 • Min: 18ºC
Miércoles
25 de mayo
lluvia de gran intensidad
 • Max: 19ºC
 • Min: 15ºC
Jueves
26 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 19ºC
 • Min: 15ºC
Viernes
27 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 23ºC
 • Min: 16ºC
Inca
Hoy
23 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 18ºC
Mañana
24 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 26ºC
 • Min: 17ºC
Miércoles
25 de mayo
lluvia de gran intensidad
 • Max: 18ºC
 • Min: 14ºC
Jueves
26 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 19ºC
 • Min: 14ºC
Viernes
27 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 23ºC
 • Min: 15ºC
Sóller
Hoy
23 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 21ºC
Mañana
24 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 26ºC
 • Min: 19ºC
Miércoles
25 de mayo
lluvia de gran intensidad
 • Max: 18ºC
 • Min: 15ºC
Jueves
26 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 19ºC
 • Min: 15ºC
Viernes
27 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 23ºC
 • Min: 17ºC
Alcúdia
Hoy
23 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 20ºC
Mañana
24 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 23ºC
 • Min: 19ºC
Miércoles
25 de mayo
lluvia de gran intensidad
 • Max: 18ºC
 • Min: 16ºC
Jueves
26 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 19ºC
 • Min: 16ºC
Viernes
27 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 22ºC
 • Min: 18ºC
Pollença
Hoy
23 de mayo
nubes dispersas

30ºC

 • Max: 30ºC
 • Min: 19ºC
Mañana
24 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 23ºC
 • Min: 19ºC
Miércoles
25 de mayo
lluvia de gran intensidad
 • Max: 18ºC
 • Min: 16ºC
Jueves
26 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 19ºC
 • Min: 15ºC
Viernes
27 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 22ºC
 • Min: 18ºC
Son Carrió
Hoy
23 de mayo
muy nuboso

24ºC

 • Max: 25ºC
 • Min: 20ºC
Mañana
24 de mayo
nubes
 • Max: 22ºC
 • Min: 19ºC
Miércoles
25 de mayo
lluvia de gran intensidad
 • Max: 19ºC
 • Min: 16ºC
Jueves
26 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 19ºC
 • Min: 15ºC
Viernes
27 de mayo
lluvia ligera
 • Max: 23ºC
 • Min: 17ºC